Aktuelno


IZGRADNJA HRAMA U KUCURI Štampa

BAUEN doo je angažovan na izgradnji Pravoslavnog hrama u Kucuri.

Kucura Kucura
 
VRBAS: IZGRADNJA HRAMA Štampa

Projekat na kojem je BAUEN doo trenutno angažovan je izgradnja hrama u centru Vrbasa.
Saborni hram, kao i okruženje u kojem se nalazi, projektovani su rukovodeći se idejom preobražaja srpskog srednjovekovnog crkvenog graditeljstva u savremeni arhitektonski izraz .

Saborni hram je postavljen na kružnom platou, Crkva je projektovana kao gradjevina centralnog plana sa osnovnim korpusom Grčkog slobodnog krsta. Središnji prostor nadvišen je kupolom u obliku ranohrišćanskih apostoliona koja svojom visinom dominira.

Vrbas - Hrama vaznesenja Hristovog Vrbas - Hrama vaznesenja Hristovog
Ispred nartreksa formiran je ekzonarteks, omedjan sa obe strane zvonicima koji su rešeni kao visoke bočne apside koje zatvaraju centralni prostor.
Na nivou prizemlja, u ulaznoj zoni otvorenog narteksa, postavljene su ranohrišćanske krstionice: južna - svetog Jovana i severna Prepodobne Mati Paraskeve. Krstionice imaju višestruku upotrebnu vrednost, u zavisnosti od praznika i opterećenosti hrama (ispovedaonice).
Kroz zvonike su postavljena stepeništa koja se protežu do polukalota u kojima je konstrukcija sa zvonima .
Vrbas - Hrama vaznesenja Hristovog Vrbas - Hrama vaznesenja Hristovog

-Unutrasnja neto površina hrama je 341.14m2
-krov je o bakarnog lima
-svaka kupola ima svoj krst ukupno 9 krstova.
-ukupna površina placa zajedno sa platoom, crkvom i zelenom površinom 3540.00m2

Vrbas - Hrama vaznesenja Hristovog Vrbas - Hrama vaznesenja Hristovog

Opšte odredbe:

Izvodjač radova: G.T.P. ,, BAUEN" D.O.O VRBAS
Objekat Hram Svetog Vaznesenja Hristovog
Investitor Crkveni Odbor Vrbas , Eparhija Bačka
Mesto Vrbas , blok 44
Projektant
Eparhijska radionica za umetničko projektovanje i oblikovanje, Beograd

Glavni i odgovorni projektant Ljubiša Folić dia, za gradjevinski deo Nataša Rakočević
Nadzorni organ Direkcija za izgradnju grada Vrbas

 

 


PROFIL

BAUEN profil

Naša firma radi poslovne i stambene zgrade kao i zgrade drugih tipova i profila, komplet od grubih gradjevinskih radova, pa do svih vrsta zanatskih radova.
Uz to ovo preduzeće je angažovano i na poslovima nisko i hidro gradnje ...

Detaljnije...
Poseta : 337566

Vizija

Jedna od vodećih ideja našeg današnjeg preduzeća je da dobrim poslovnim potezima postanemo jedan od lidera na domaćem tržištu, kako u pogledu proširenja delatnosti u izvodjenju javnih radova tako i u pogledu veličine objekata koje gradimo.

Cilj

Način da dostignemo svoje cijeve svakako je i konstantno učenje i usavršavanje kada je gradnja u pitanju, kao i dobar odabir kooperanata i saradnika sa kojima radimo.

GTP „BAUEN“ DOO VRBAS

  • Adresa: Desanke Maksimović 11 , 21460 Vrbas
  • Telefon: 021/794-446
  • Faks: 021/704-066
  • E-mail: [email protected]