CILJ I VIZIJA Štampa

Jedna od vodećih ideja našeg današnjeg preduzeća :

Vizija Da dobrim poslovnim potezima postanemo jedan od lidera na domaćem tržištu, kako u pogledu proširenja delatnosti u izvodjenju javnih radova tako i u pogledu veličine objekata koje gradimo.
A jedan od načina da to postignemo svakako je i konstantno učenje i usavršavanje kada je gradnja u pitanju, kao i dobar odabir kooperanata i saradnika sa kojima radimo.

Medju najveće poslovne saradnike našeg preduzeća ubrajamo:
PP „30. Oktobar“ DOO Vrbas, DOO „Karin Komerc“ Novi Sad, DOO „Braća Drinić“ Novi Sad, DOO „Ćosić“ Vrbas, DOO „Trio Export-Import“ Vrbas, DOO „Cup-Kom“ Vrbas, DOO „Windoors“ Vrbas...

Dakako, svesni smo i činjenice da su dobar kvalitet gradnje i pratećih usluga koje moraju da prate i zadovoljavaju današnje savremene standarde i kriterijume gradnje, bitni preduslovi pozitivnog i kvalitetnog poslovanja koje naši kupci zahtevaju od nas. Jer zadovoljni kupci su naš najveći prioritet u ovom poslu.
 

PROFIL

BAUEN profil

Naša firma radi poslovne i stambene zgrade kao i zgrade drugih tipova i profila, komplet od grubih gradjevinskih radova, pa do svih vrsta zanatskih radova.
Uz to ovo preduzeće je angažovano i na poslovima nisko i hidro gradnje ...

Detaljnije...
Poseta : 337561

Vizija

Jedna od vodećih ideja našeg današnjeg preduzeća je da dobrim poslovnim potezima postanemo jedan od lidera na domaćem tržištu, kako u pogledu proširenja delatnosti u izvodjenju javnih radova tako i u pogledu veličine objekata koje gradimo.

Cilj

Način da dostignemo svoje cijeve svakako je i konstantno učenje i usavršavanje kada je gradnja u pitanju, kao i dobar odabir kooperanata i saradnika sa kojima radimo.

GTP „BAUEN“ DOO VRBAS

  • Adresa: Desanke Maksimović 11 , 21460 Vrbas
  • Telefon: 021/794-446
  • Faks: 021/704-066
  • E-mail: [email protected]