REFERENCE 2007. Štampa

 

1. AD “ VITAL”, VRBAS

Izvodjenje gradjevinskih radova na rekonsrtrukciji sanitarnih čvorova i garderobe, pogona i magacina biljnih masti.  
22.06.2007.  
iznos:    1.869.049,11  din.

....................................................

2. AD “VITAL”, VRBAS

Izvodjenje gradjevinskih i gradjevinsko - zanatskih radova u pogonu margarina .
26.09.2007.g. 
iznos   3.258.443,64  din.

....................................................

3. JP “DIREKCIJA ZA IZGRADNJU” VRBAS,

VRBAS
izvodjenje radova na izgradnji sportskih terena i dečijih igrališta na teritoriji opštine Vrbas.
01.11.2007.g. 
iznos   5.705.832,53 din.

.....................................................

4. JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA “VRBAS”, VRBAS

parterno uredjenje dela ulice JNA oko autobuske stanice u Vrbasu.
12.11.2007.g. 
iznos   2.389.161,79din.

......................................................

5. SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA

VRBAS - EPARHIJA BAČKA
radovi na izgradnji SABORNOG HRAMA HRISTOVOG VAZNESENJA U VRBASU.
18.09.2007. g.
iznos ugovorenih radova: 54.055.858,90 din.

........................................................

 

PROFIL

BAUEN profil

Naša firma radi poslovne i stambene zgrade kao i zgrade drugih tipova i profila, komplet od grubih gradjevinskih radova, pa do svih vrsta zanatskih radova.
Uz to ovo preduzeće je angažovano i na poslovima nisko i hidro gradnje ...

Detaljnije...
Poseta : 337566

Vizija

Jedna od vodećih ideja našeg današnjeg preduzeća je da dobrim poslovnim potezima postanemo jedan od lidera na domaćem tržištu, kako u pogledu proširenja delatnosti u izvodjenju javnih radova tako i u pogledu veličine objekata koje gradimo.

Cilj

Način da dostignemo svoje cijeve svakako je i konstantno učenje i usavršavanje kada je gradnja u pitanju, kao i dobar odabir kooperanata i saradnika sa kojima radimo.

GTP „BAUEN“ DOO VRBAS

  • Adresa: Desanke Maksimović 11 , 21460 Vrbas
  • Telefon: 021/794-446
  • Faks: 021/704-066
  • E-mail: [email protected]