REFERENCE 2008. Štampa

 
1. J.P. „DIREKCIJA ZA IZGRADNJU“ VRBAS,

VRBAS
Izvodjenje radova na III  fazi parternog uredjenja dela ulice M.Tita u Ravnom Selu.
14.04.2008.  
iznos:  513.384,54  din.

....................................................

2. J.P “DIREKCIJA ZA IZGRADNJU” VRBAS

VRBAS
Izvodjenje radova na rekonstrukciji parternog uredjenja oko bunara “Žute vode” u naselju “Vinogradi” u Vrbasu.
22.04.2008.g. 
iznos:     693.844,91  din.

....................................................

3. P.U. “BOŠKO BUHA”, VRBAS

izvodjenje radova na parternom uredjenju ispred objekta “Bubica” u Vrbasu.
09.04.2008.g. 
iznos:  1.602.566,14  din.

.....................................................

4. “VOJVODINAPUT” - “BAČKAPUT”, NOVI SAD

izvodjenje radova  (iz oblasti visokogradnje) na sanaciji sportske hale u Srbobranu.
28.03.2008.g.
iznos ugovorenih radova:  19.047.231,16  din.

......................................................

5. P.U. “BOŠKO BUHA”, VRBAS

izvodjenje gradjevinskih i gradjevinsko-zanatskih radova na izgradnji Aneksa dečijeg vrtića P.U. „BOŠKO BUHA“ u Kucuri.
20.03.2008. g.
iznos ugovorenih radova:  11.796.303,06 din.

........................................................

 

PROFIL

BAUEN profil

Naša firma radi poslovne i stambene zgrade kao i zgrade drugih tipova i profila, komplet od grubih gradjevinskih radova, pa do svih vrsta zanatskih radova.
Uz to ovo preduzeće je angažovano i na poslovima nisko i hidro gradnje ...

Detaljnije...
Poseta : 337551

Vizija

Jedna od vodećih ideja našeg današnjeg preduzeća je da dobrim poslovnim potezima postanemo jedan od lidera na domaćem tržištu, kako u pogledu proširenja delatnosti u izvodjenju javnih radova tako i u pogledu veličine objekata koje gradimo.

Cilj

Način da dostignemo svoje cijeve svakako je i konstantno učenje i usavršavanje kada je gradnja u pitanju, kao i dobar odabir kooperanata i saradnika sa kojima radimo.

GTP „BAUEN“ DOO VRBAS

  • Adresa: Desanke Maksimović 11 , 21460 Vrbas
  • Telefon: 021/794-446
  • Faks: 021/704-066
  • E-mail: [email protected]