ISTORIJAT Štampa
Istorijat Gradjevinsko trgovinsko preduzeće „BAUEN“ počelo je po tim imenom da radi od 1993.godine, prerastavši iz Samostalne gradjevinske radnje, koja je radila od 1984.g. u sastavu Gradjevinske zanatske zadruge „Bačka“ iz Vrbasa.
Firma posluje od 1984.godine, i proširuje se sa brojem zaposlenih i sa sredstvima za rad, tako da radeći u početku poslove na malim stambenim jedinicama i na održavanju postojećih objekata, lagano prerasta u savremeno preduzeće koje se sve više razvija i prilagodjava sve novijim zahtevima tržišta.
 

PROFIL

BAUEN profil

Naša firma radi poslovne i stambene zgrade kao i zgrade drugih tipova i profila, komplet od grubih gradjevinskih radova, pa do svih vrsta zanatskih radova.
Uz to ovo preduzeće je angažovano i na poslovima nisko i hidro gradnje ...

Detaljnije...
Poseta : 337554

Vizija

Jedna od vodećih ideja našeg današnjeg preduzeća je da dobrim poslovnim potezima postanemo jedan od lidera na domaćem tržištu, kako u pogledu proširenja delatnosti u izvodjenju javnih radova tako i u pogledu veličine objekata koje gradimo.

Cilj

Način da dostignemo svoje cijeve svakako je i konstantno učenje i usavršavanje kada je gradnja u pitanju, kao i dobar odabir kooperanata i saradnika sa kojima radimo.

GTP „BAUEN“ DOO VRBAS

  • Adresa: Desanke Maksimović 11 , 21460 Vrbas
  • Telefon: 021/794-446
  • Faks: 021/704-066
  • E-mail: [email protected]