ORGANIZACIJA Štampa
organizacija Osnivač i vlasnik preduzeća GTP „BAUEN“ DOO, je Srdjan Stojanović koji u preuzeću obavlja funkciju direktora preduzeća i zakonski je zastupnik preduzeća,i Snežana Stojanović, osnivač i vlasnik preduzeća sa funkcijom zamenika direktora preduzeća.

Kadrovsku strukturu firme sačinjavaju tri sektora:
  1. Tehnički sektor – naše preduzeće ima u svom sastavu stalno zaposlena tri diplomirana inženjera gradjevinarstva od kojih dva imaju položen stručni ispit i licencu, nekoliko gradjevinskih tehničara (visokogradnje i niskogradnje) od kojih je jedan sa položenim stručnim ispitom, majstore raznih profila, kvalifikovane gradjevinske radnike (zidare, tesare, armirače...) i pomoćne gradjevinske radnike. Glavni zadatak ovog sektora je aktivno učešće i nadzor svih tekućih radova na otvorenim gradilištima kao i uska saradnja sa komercijalnim sektorom firme.
  2. Komercijalni sektor – njega sačinjava ekonomski i drugi tehničari a njihov zadatak se ogleda u nabavci neophodnog materijala i opreme potrebne za nesmetano izvodjenje svih radova u uskoj saradnji sa tehničkim sektorom.
  3. Finansijsko-računovodstveni sektor – njega sačinjavaju finansijski rukovodilac, tj. direktor i zamenik direktor preduzeća, poslovna sekretarica i knjigovodja.
 

PROFIL

BAUEN profil

Naša firma radi poslovne i stambene zgrade kao i zgrade drugih tipova i profila, komplet od grubih gradjevinskih radova, pa do svih vrsta zanatskih radova.
Uz to ovo preduzeće je angažovano i na poslovima nisko i hidro gradnje ...

Detaljnije...
Poseta : 337563

Vizija

Jedna od vodećih ideja našeg današnjeg preduzeća je da dobrim poslovnim potezima postanemo jedan od lidera na domaćem tržištu, kako u pogledu proširenja delatnosti u izvodjenju javnih radova tako i u pogledu veličine objekata koje gradimo.

Cilj

Način da dostignemo svoje cijeve svakako je i konstantno učenje i usavršavanje kada je gradnja u pitanju, kao i dobar odabir kooperanata i saradnika sa kojima radimo.

GTP „BAUEN“ DOO VRBAS

  • Adresa: Desanke Maksimović 11 , 21460 Vrbas
  • Telefon: 021/794-446
  • Faks: 021/704-066
  • E-mail: [email protected]