PROFIL
Profil BAUEN VrbasNaša firma radi poslovne i stambene zgrade kao i zgrade drugih tipova i profila, komplet od grubih gradjevinskih radova, pa do svih vrsta zanatskih radova.
Uz to ovo preduzeće je angažovano i na poslovima nisko i hidro gradnje (atm. i fek. kanalizacije, betoniranju kolovoznih i prilaznih puteva, šahtova za vodovodnu i gasnu instalaciju...), kao i na restauraciji iodržavanju postojećih objekata.

Sedište današnjeg preduzeća „BAUEN“ DOO, nalazi se u Vrbasu, u ulici Desanke Maksimović br. 11.
Preduzeće posluje u sopstvenim prostorijama, u modernom i savremeno informatički opremljenom prostoru.
1 GENERALIJE
2 ORGANIZACIJA
3 ISTORIJAT
4 PROFIL FIRME
5 OPREMA

PROFIL

BAUEN profil

Naša firma radi poslovne i stambene zgrade kao i zgrade drugih tipova i profila, komplet od grubih gradjevinskih radova, pa do svih vrsta zanatskih radova.
Uz to ovo preduzeće je angažovano i na poslovima nisko i hidro gradnje ...

Detaljnije...
Poseta : 337557

Vizija

Jedna od vodećih ideja našeg današnjeg preduzeća je da dobrim poslovnim potezima postanemo jedan od lidera na domaćem tržištu, kako u pogledu proširenja delatnosti u izvodjenju javnih radova tako i u pogledu veličine objekata koje gradimo.

Cilj

Način da dostignemo svoje cijeve svakako je i konstantno učenje i usavršavanje kada je gradnja u pitanju, kao i dobar odabir kooperanata i saradnika sa kojima radimo.

GTP „BAUEN“ DOO VRBAS

  • Adresa: Desanke Maksimović 11 , 21460 Vrbas
  • Telefon: 021/794-446
  • Faks: 021/704-066
  • E-mail: [email protected]